Search


Contact With Us!

İletişim Bilgileri

Birim Adres:

Muş Alparslan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Birim Sekreterlik Tel:

90 (436) 249 49 49

Birim Sekreterlik E-Mail:

d.kabakci@alparslan.edu.tr